Start GeoExperts en GeoBIMexperts

24-09-20

Vanuit de Ruimteschepper activiteit is in samenwerking met Nieuwland een samenwerking gestart met het doel expert organisaties vorm te geven die zich richten op het detacheren van professionals in het brede geo werkveld. Binnen de Spaco Groep (zoals de samenwerkings holding is genoemd) is in 2018 GeoExperts gestart gericht op het brede Geo-werkveld. Daarin zijn de zelfstandige geo-experts vanuit Ruimteschepper en de specialisten vanuit Nieuwland ondergebracht, daarmee kunnen ruim 100 geo-experts ingezet worden. Hans Jonkman is de trekker van GeoExperts

In 2020 is GeoBIMexperts gestart, deze organisatie richt zich op het raakvlak tussen Geo en BIM, een zich snel ontwikkelend werkveld. Via advisering en concrete invulling van geo-BIM modellen (als in digital twins) worden beherende en realiserende organisaties van infrastructuren ondersteund. GeoBIMexperts wordt vorm gegeven door John Joosten en Frederik Boersma

Jan Roodzand is als srategisch adviseur en aandeelhouder binnen de Spaco groep aan deze initiatieven verbonden.


Eerste van drie artikelen over visie Net4s op datakwaliteit

14-12-13

In het laatste nummer van GIS Magazine van 2013 is een artikel verschenen dat een drieluik opent over datakwaliteit. Het schetst het belang van goede datakwaliteit in het algemeen en toegespitst op het beheren van (complexe) infrastructuren in het bijzonder. Het artikel schets de context en geeft ook aan waarom GIS een belangrijke rol speelt i het op orde brengen en houden van de data van een organisatie. Het drieluik komt uit de praktijk van Net4s en beschrijft ook de visie Asset Data Quality Services visie ervan.

 

 

 

Lees het artikel

Andere artikelen

 

 


tags: , , ,

Overlijden Nelson Mandela

06-12-13

Hoewel het overlijden van Nelson Mandela onvermijdelijk was en gezien de laatste ontwikkelingen aanstaande, was het horen van het bericht toch aangrijpend. Vanuit mijn stage in 1975-1976 is Zuid Afrika een bijzonder land voor mij. Destijds vond de overgang van Rhodesië naar Zimbabwe plaats en kwamen veel blanken uit Rhodesië naar Zuid Afrika.  Ik heb me steeds afgevraagd hoe Zuid Afrika ooit op een vreedzame wijze van de apartheid naar een democratie zou kunnen ontwikkelen.

De wijze waarop Nelson Mandele dat in de negentiger jaren heeft gerealiseerd heeft op mij, en kijkend naar de aandacht op de media in deze periode, op de hele wereld diepe indruk gemaakt.  Mijn Roodzand Advice activiteiten zijn voor een belangrijk deel op zijn denk en werkwijze geïnspireerd:  Samenwerken, waarbij onze invulling dat naar informatie ondersteunde samenwerking heeft vertaald.

Met een brok in de keel, dankbaarheid en blijvende bewondering nemen we deze dagen afscheid van een gigant!