Beheren (complexe) infrastructuren

Beheren complexe Infrastructuren

Binnen organisaties die, veelal complexe, infrastructuren beheren is veel ervaring opgedaan met  vraagstukken rondom de informatievorziening. Daarbij vormde vooral het Asset Management de invalshoek. Ervaring is opgedaan in het realiseren van informatiesystemen gericht op het inwinnen, registreren, beheren en presenteren van de (technische) informatie van deze infrastructuur, en bijbehorende management informatie. Belangrijke aspecten daarvan zijn:

 •  de datakwaliteit (aanleiding voor de start van en participatie in de nieuwe organisatie Net4s), het op orde krijgen en houden van de asset-data
 • Integratie van gegevens  uit verschillende informatiesystemen (als GIS,  ERP, CRM, DMS-en, SCADA)
 • Breed beschikbaar stellen ervan binnen de organisatie en evt. aan haar partners en klanten.

Deze activiteiten vonden en vinden plaats binnen de volgende segmenten:

 • Transport
  • Spoorwegen netwerken
  • Luchthavens
  • (Rijks) wegen netwerken
  • Pijpleiding netwerken
 • Energie en Telecom

Organisaties waar binnen dit segment ervaring is opgedaan zijn o.a. Schiphol, TenneT, ProRail, RWS, Defensie Pijpleiding Organisatie, Gasunie, Essent, Nuon. Rendo, WVEM, Infrax