Implementatie

In de overgang van de projectmatige focus op het initialisatie traject naar een structurele situatie vragen de organisatorische en procesmatige aspecten opnieuw veel aandacht. In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan de concrete planning van de implementatie, aan de opleiding van de gebruikers en de communicatie naar de (in)direct betrokkenen. Tevens wordt gezorgd voor een goede borging van de nieuwe en evt. aangepaste taken binnen de organisatie. Ten aanzien van de ICT componenten worden structurele aspecten als onderhoud, gebruikersondersteuning en het inrichten van de beheertaken expliciet vastgelegd.