Ruimteschepper

Jan Roodzand is als mede initiatiefnemer & partner intensief betrokken bij Ruimteschepper.

Ruimteschepper bundelt de kennis en kracht van een grote groep Zelfstandige Professionals in het geo-werkveld. Belangrijk daarbij is het kennis aspect. Door er zorg voor te dragen dat de deelnemers een ruim aanbod van voor hun relevante (geo-gerelateerde) kennis krijgen verzekert Ruimteschepper dat zij op dat gebeid steeds up-to-date zijn. De gezamenlijke geo-kennis is ook geconcretiseerd in een breed scala aan kennisproducten t.b.v. de markt. Naar de markt vormt Ruimteschepper één loket waar men de relevante geo-kennis kan verkrijgen.

Ruimteschepper is passief ook ondersteunend in wervingstrajecten. Van de deelnemers, en andere kandidaten is bekend wie ook interesse heeft om voor een vaste, deta/vast traject in aanmerking te komen. In dat kader worden organisaties (en partners) ook op dat gebied ondersteunen.

De experts zijn veelal van senior en medior niveau. Omdat ook aan aantal “boegbeelden” uit dit segment deelnemer zijn, onderseunt Ruimteschepper bij inzet haar kandidaten daar waar zinvol en mogelijk bij hun inzet. Dat kan op inhoudelijk niveau zijn maar ook door een sr coach als begeleider in te zetten.

In de markt zoekt Ruimteschepper vanuit de één-loket gedachte nadrukkelijk naar samenwerking met andere organisaties in het geo-werkveld. Dat kan via inzet experts, projectvorm en evt. via gezamenlijke aanbestedingen.

 NIEUW

Ruimteschepper introduceert de KennisKring, een uitgelezen mogelijkheid voor geinteresseerden (ook niet-zelfstandige professionals) om deel te nemen, en bij te dragen aan het geo-Kenniscentrum van Nederland.