ICT aspecten

De kern van de “informatie ondersteund samenwerken” benadering vormt het adequaat inzetten van informatietechnologie. Daarbij gaat het zowel om de informatie die binnen de samenwerkende partners al aanwezig is, als informatie die complementair daaraan vanuit externe bronnen meerwaarde voor de beoogde samenwerking oplevert. Roodzand Advice benut daarbij de brede kennis van geografische informatie systemen om via de locatiecomponenten van de verschillende gegevensbronnen relevante relaties en koppelingen te kunnen leggen. Waar relevant zal ook aandacht aan het structureren en benutten van de aanwezige kennis binnen de betrokken partijen worden besteed ter ondersteuning van de informatievoorziening.

Ten einde een passende ICT oplossing te realiseren speelt een goede inschatting van de status van de informatievoorziening van de deelnemende organisatie(onderdelen) een belangrijke rol. Organisaties aan het begin van de Nolan-curve vragen een andere benadering dan geavanceerde organisaties waar informatie als kennis al een strategische rol binnen de organisatie speelt. In algemene zin wil het Protea concept de samenwerkende organisaties vanuit een synergetische benadering verder helpen (ook in het “beklimmen” van Nolan).

Concrete onderdelen van het uitwerken van de ICT onderdelen, die afhankelijk van de fase ingezet worden, zijn:

 • Conceptuele fase;
  • Informatiebehoefte, afgeleid van doelstelling samenwerking;
  • Functionele hoofdlijnen informatiebehoeften;
  • Data-aspecten op basis van beschikbare data binnen samenwerkende partners, en de behoefte vanuit de samenwerking;
  • Informatie architectuur op logisch niveau (en in latere fase concreet technisch);
 • Voorbereiding realisatie;
  • Marktoriëntatie mogelijke ICT-oplossingen;
  • Selectie en aanbestedingstraject ICT-leverancier(s), componenten en bouwer(s);
  • Uitwerken projectinitiatie document;
 • Concretisering;
  • Regievoering realisatie traject;
  • Concretisering concepten in technische uitwerkingen, daarbij werkend via een iteratief proces voor innovatieve onderdelen;
  • Procedures t.b.v. koppelen, uitwisselen van gegevensverzamelingen;
  • Functionele en Kwaliteitchecks;
  • Acceptatie procedure
 • Oplevering;
  • Installatie operationele omgeving
  • Zie Implementatie