Geo Business Nederland

Roodzand Advice is via Ruimteschepper enthousiast lid van de branchevereniging van bedrijven in de geoinformatiesector Nederland. Vanuit haar brede contacten is Roodzand Advice actief binnen de vereniging om mede vorm en inhoud te geven aan het optimaal benutten van de maatschappelijke en economische potenties van geo-informatie.

Concreet wordt op verschillende wijzen meegewerkt in de aandachtsvelden innovatie, onderwijs, en het implementeren van standaarden voor de Geo-industrie (in samenwerking met Geonovum).