Samenwerken

Protea: Professional Teaming

Om een integrale benadering van informatievraagstukken vorm te kunnen geven spelen meer aspecten dan alleen vraagstukken op het gebied van de Informatie en Communicatie Technologie. Informatie delen is vaak een kwestie van “Kunnen, Mogen en Willen” delen:

  • Kunnen, is terug te voeren tot de technologie, en hoewel het aandacht en een goede benadering vraagt is dit zelden de bottleneck in samenwerkingstrajecten;
  • Mogen, heeft te maken met afspraken m.b.t. verantwoordelijkheden binnen organisaties en bij organisatieoverstijgende trajecten vaak ook met juridische aspecten als de Privacywet;
  • Willen, is wellicht de meest complexe en vaak lastigste component, bepaald door de houding en motivatie van de bij een beoogde samenwerking betrokken medewerkers.

Vanuit het belang van elk van deze aspecten is het Protea (professional teaming) concept uitgewerkt. Een concept dat zich specifiek richt op de situaties waarin samenwerking over de grenzen van het eigen tuintje gewenst is en van de betrokkenen gevraagd wordt via een groothoeklens over het tuinhek heen te kijken.

De typisch Zuid Afrikaanse bloem protea illustreert het model dat ten grondslag ligt aan het concept. De kroonbladeren symboliseren de samenwerkende organisatie(onderdelen). Daarbinnen verwijzen de meeldraden naar de mensen binnen deze organisatieonderdelen die uiteindelijk de samenwerking vorm geven en tot een succes maken. De protea lijkt deze samenwerking te willen onderstrepen doordat alle meeldraden samenkomen in wat als het beoogde doel van de samenwerking kan worden gezien…..