Samenwerkingsbereidheid

  • Gezamenlijk einddoel; goed gedefinieerd einddoel dat door alle partijen gekend en gedragen wordt. Dit doel en de te bereiken meerwaarde ervan wordt goed en voortdurend gecommuniceerd naar zowel de direct betrokkenen als de indirect betrokkenen in de periferie van het traject;
  • Win-win denken; belangrijk in de uitwerking is dat betrokkenen vanuit dit principe denken. Daarbij moet een goede balans nagestreefd worden tussen de eigen “win” (via het gemeenschappelijke einddoel en zo mogelijk concrete verbeteringen in de eigen situatie), en de “win” van de samenwerkingspartners en derden, denk aan de eindgebruikers, de klanten etc.;
  • Werk synergetisch; samenwerken tussen verschillende onderdelen van wellicht verschillende organisaties vraagt een open oog voor de onderlinge verschillen. Door gebruik te maken van de complementaire eigenschappen kunnen resultaten geboekt worden die alleen nooit haalbaar zijn;