Ervaring

Voor een goede dienstverlening is het kunnen inleven in de situatie van de opdrachtgever essentieel. Daartoe is kennis van, en affiniteit met, de wereld van de klant van groot belang. Om die reden is de brede ervaring van Roodzand Advice binnen verschillende marktsegmenten, zoals in de subpaginas verder uitgewerkt, relevant.                                                                                                                       

De ervaring is gebaseerd op een ingenieurs achtergrond, en praktijkervaringen opgedaan in het realiseren en benutten van geïntegreerde informatiesystemen waarbinnen Geo of BIM/CAD een prominente dan wel ondersteunende rol vervulden. Onderstaand scherm geeft een typisch voorbeeld van zo’n omgeving vanuit het project bij TenneT: