Huisstijl en Inspiratie

In de huisstijl van Roodzand Advice zijn elementen verwerkt die verwijzen naar het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Daarmee is enerzijds een persoonlijk accent vanuit de studieperiode van de oprichter gelegd. Anderzijds symboliseert het ook waar Roodzand Advice voor wil staan en haar aanpak om dit te realiseren.

Tafelberg biedt overzicht

De Tafelberg symboliseert de aanpak een belangrijk element van de informatie ondersteund samenwerken benadering. Zoals in het Protea-model geconcretiseerd is het van belang in dit vaak complexe werkveld te werken vanuit een goede structuur. Het creëren van een goed en gezamenlijk overzicht van het werkveld is cruciaal. Vanaf de start is het van belang zowel de context als het te bereiken doel helder te definiëren en communiceren.

Vanaf een berg krijgt u het gewenste overzicht over de omgeving. Daarbij heeft de Tafelberg een bijzondere eigenschap. Door haar plateau kunnen alle betrokken partijen een plaats vinden om dit overzicht gezamenlijk te delen als basis voor de samenwerking ….

Samenwerken loont

Kaapstad heeft ook op het gebied van samenwerken en samenleven een verhaal te vertellen.
Het proces dat in Zuid Afrika heeft plaats gevonden na de apartheid is een voorbeeld van het geloven in de kracht van samenwerken.

Vanuit een bijna onmogelijke situatie heeft het land onder de inspirerende leiding van Nelson Mandela kans gezien kloven tussen de vele rassen te overbruggen. In de vele jaren op Robbeneiland was de Tafelberg het uitzicht voor Mandela. Na die tijd heeft hij met zijn landgenoten vanuit een gezamenlijk einddoel het samenwerken laten prevaleren boven de verschillen. Hoewel ook daar samenwerken een proces is dat constant aandacht vraagt, is de apartheid zonder grootschalig bloedvergieten overgegaan in het nieuwe Zuid Afrika. Met recht een voorbeeld van wat via een goede samenwerking bereikt kan worden.

Gesymboliseerd door het profiel van de Tafelberg willen we deze inspiratiebron uitdragen in de dienstverlening en tonen in onze huisstijl.