Eerste van drie artikelen over visie Net4s op datakwaliteit

14-12-13

In het laatste nummer van GIS Magazine van 2013 is een artikel verschenen dat een drieluik opent over datakwaliteit. Het schetst het belang van goede datakwaliteit in het algemeen en toegespitst op het beheren van (complexe) infrastructuren in het bijzonder. Het artikel schets de context en geeft ook aan waarom GIS een belangrijke rol speelt i het op orde brengen en houden van de data van een organisatie. Het drieluik komt uit de praktijk van Net4s en beschrijft ook de visie Asset Data Quality Services visie ervan.

 

 

 

Lees het artikel

Andere artikelen

 

 


tags: , , ,

Website Net4s in de lucht

08-10-12

Met de officiele start van Net4s is ook de nieuwe website beschikbaar. Hier zijn de visie, de benadering en de bijbehorende diensten uitgewerkt.

Zie www.net4s.nl


tags:

Start Net4s

10-07-12

Jan Roodzand start met Cas Disse en Dimitry Dekker een nieuwe organisatie onder de naam Net4s (spreek uit net-force).

Net4s gaat ondersteunende diensten leveren aan  organisatie die omvangrijke en vaak complexe infrastructuren beheren.  Deze diensten richten zich op de actuele, en structurele behoefte aan kwalitatief adequate en betrouwbare data over de te beheren assets. Hierdoor stelt Net4s de organisaties in staat hun bedrijfsprocessen te optimaliseren en te voldoen aan compliancy eisen. Dat doet Net4s op basis van ruime ervaring en met een bewezen praktische aanpak. Drijfveer in de benadering is de wens  (het management van) de opdrachtgevers te ontzorgen. Net4s profileert deze diensten als “Asset Data Quality Services”.

Lees verder onder participaties en Net4s pagina


tags:

Open (geo)data en datakwaliteit

24-04-12

In het GIS Magazine van april is een derde artikel geplaats over de meerwaardee van gezamenlijk gebruik van (open) data en  de meerwaarde die geoinformatie daarbij heeft. Daarbij is ook aandacht besteed aan het facet datakwaliteit. Open artikel.


tags: ,