Over Roodzand

Roodzand Advice is een in 2007 gestarte organisatie die vanuit een brede ICT ervaring adviesdiensten en ondersteuning bij de concretisering ervan levert. De focus ligt op adviezen m.b.t. de rol van informatie in processen waar het samenwerken binnen en/of over de grenzen van organisaties heen belangrijk is. In de oplossingen is een belangrijke rol weg gelegd voor het inzetten van geografische informatie systemen (GIS).

Oprichter Jan Roodzand heeft vanaf de introductie van GIS en CAD systemen in Nederland zich in dit werkveld begeven en daarin met name de integratie van deze omgeving met de overige informatie systemen van een organisatie tot zijn specialiteit gemaakt. Vanuit deze achtergrond en in samenwerking met een  breed netwerk wordt inhoud aan de dienstverlening gegeven. Mede dankzij de complementaire expertise in dat netwerk zijn ook flankerende aandachtsvelden als Organisatie, Processen en Kennismanagement in te vullen.

Jan Roodzand is tevens mede initiatiefnemer & partner in Net4s en  Ruimteschepper, zie ook pagina participaties.