Participaties

Jan Roodzand is als initiatiefnemer en partner betrokken in verschillende initiatieven:

In het najaar van 2012 is Net4s gestart, samen met Cas Disse en Dimitry Dekker ondersteunt deze organisatie beheerders van complexe infrastructuren in het op orde krijgen en houden van de asset gerelateerde data. Inmiddels heeft ook Theo Kolman zich als partner aangesloten en is Jan de Leeuw als Business developer aangesloten.  Kwaliteit en ontzorgen van (het management) de organisatie zijn de sleutelworden, gerealiseerd via innovatieve methodieken op basis van jarenlange ervaring in dit werkveld.

Vanaf 2011 participeert Jan in Ruimteschepper, samen met Douwe Blanksma zijn inmiddels zo’n 75 geo-experts betrokken bij een organisatie die de geo-expertise van zelfstandige professionals bundelt. Kennis speelt een belangrijke rol, naar de deelnemers toe, maar ook vanuit de gebundelde kennis naar de markt. Hetzij via het inzetten van de deskundigen, hetzij via kennisproducten. Via de Kenniskring organiseert Ruimteschepper maandelijkse interessante onderwerpen bij boeiende (geo)gebruikers waar naast de zelfstandige geo-professionals ook geo-geinteresseerden van eindgebruikers en geo-bedrijven enthousiast aan deelnemen.

In 2018 is als samenwerking tussen Ruimteschepper en Nieuwland (in de Spaco Groep) een organisatie gestart waarin het detacheren van geo experts en uitvoeren van geo-projecten is gebundeld: GeoExperts.  Deze organisatie kan door het inzetten van juniors tot (zelfstandige) seniors een breed scala van ruim 100 GeoExperts inzetten in het brede geo-werkveld.

In 2020 is vanuit de Spaco Groep een tweede experts organisatie gestart die zich richt op het zich snel ontwikkelende werkveld op het raakvlak van GIS en BIM (Bouw informatie Model):  GeoBIMexperts. Vanuit dit bedrijf worden organisaties met advies en concrete oplossingen ondersteund in het realiseren van projecten met GIS en BIM componenten, waarbij digital twins creëren en deze benutten in de informatievoorziening een goed voorbeeld is.

Hoewel het separate initiatieven zijn, versterken zij elkaar.  Zo levert Net4s bijvoorbeeld opdrachtgevers waardevolle oplossingen waarin experts vanuit Ruimteschepper, GeoExperts en/of GeoBIMexperts betrokken kunnen zijn. Andersom is de expertise m.b.t. geo (Roodzand Advice) en asset data kwaliteit (Net4s) een relevante meerwaarde in de dienstverlening van de andere organisaties.