Start GeoExperts en GeoBIMexperts

24-09-20

Vanuit de Ruimteschepper activiteit is in samenwerking met Nieuwland een samenwerking gestart met het doel expert organisaties vorm te geven die zich richten op het detacheren van professionals in het brede geo werkveld. Binnen de Spaco Groep (zoals de samenwerkings holding is genoemd) is in 2018 GeoExperts gestart gericht op het brede Geo-werkveld. Daarin zijn de zelfstandige geo-experts vanuit Ruimteschepper en de specialisten vanuit Nieuwland ondergebracht, daarmee kunnen ruim 100 geo-experts ingezet worden. Hans Jonkman is de trekker van GeoExperts

In 2020 is GeoBIMexperts gestart, deze organisatie richt zich op het raakvlak tussen Geo en BIM, een zich snel ontwikkelend werkveld. Via advisering en concrete invulling van geo-BIM modellen (als in digital twins) worden beherende en realiserende organisaties van infrastructuren ondersteund. GeoBIMexperts wordt vorm gegeven door John Joosten en Frederik Boersma

Jan Roodzand is als srategisch adviseur en aandeelhouder binnen de Spaco groep aan deze initiatieven verbonden.