What’s in a name?

Advice staat uiteraard voor het geven van passende adviezen. Maar omdat de organisatie meer dan alleen consultancy wil bieden, verwoorden delen van de naam verdere dimensies:

AdVIce: VIsie, een belangrijke basis van de dienstverlening. In algemene zin verwoordt in het Informatie Ondersteund Samenwerken concept. Roodzand Advice werkt binnen elk marktsegment vanuit een heldere visie op de ontwikkelingen daarbinnen, daarbij vormt een integrale aanpak van informatievraagstukken de rode draad. Ook binnen de concrete activiteiten wordt steeds gewerkt vanuit een duidelijke visie op het eindresultaat en de wijze waarop dat binnen de context van de opdrachtgever (in haar marktsegment) past.

AdvICe, Informatie en Communicatie, vormt het accent van de dienstverlening. Gefundeerd op de kennis van en affiniteit met, het werkveld van de opdrachtgever, ligt de meerwaarde in de ICT oplossingen die aangereikt worden. Ook het gebruiken van de Engelse term voor advies wil een verwijzing zijn naar de ICT-focus van het bedrijf;

AdVICE, SerVICEs, waarmee aangegeven wordt dat de dienstverlening verder wil gaan dan het geven van professionele adviezen. Daar waar de opdrachtgever dit wenst, kan ook een rol worden vervuld in het realiseren van oplossingen. Dat kan variëren van regievoering in naam van opdrachtgever, programma- en/of projectmanagement of eventueel de verantwoording nemen voor de realisatie door een derde partij.