Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid

De NIDV bevordert een optimale inschakeling van de Nederlandse industrie bij opdrachten van het Ministerie van Defensie. De NIDV staat open voor elke onderneming die in Nederland is gevestigd en die voor de defensiemarkt producten ontwikkelt, produceert of onderhoudt, dan wel diensten levert. Ook Nederlandse instituten die zich bezighouden met defensie gerelateerd onderzoek en ontwikkeling, behoren tot de doelgroep.

Vanuit Ruimteschepper wordt nauw met de NIDV samengewerkt om dienstverlening richting Defensie en de OOV secyor vorm te geven.