Artikel over Europese aanbestedingen

14-09-13

In Gis Magazine 2013-6 is een artikel verschenen waarin Jan Roodzand ingaat op zijn ervaringen met Europese aanbestedingen. Het artikel beschrijft aspecten van zo´n aanbestedingen, een traject waar grotere GIS projecten vaak niet aan ontkomen. In de afsluiting van het artikel is een interessante nieuwe ontwikkeling geschetst waarin het samenspel tussen vragende organisaties en aanbieders weer “ouderwets” interactief is.

Lees artikel

Overige artikelen van Jan Roodzand


tags:

Artikel n.a.v. beleidstafel Geonovum-TNO-GBN

31-05-13

In Gis Magazine 2013-4 is een artikel verschenen waarin Jan Roodzand ingaat op de positieve ervaringen die de deelname aan een door Geonovum, TNO en Jan vanuit GeoBusiness Nederland is georganiseerd. Thema is GIS kan gemeenten helpen de uitdaging van de decentralisatie (meer doen met minder geld en minder mensen) aan te gaan.  Lees artikel

Overige artikelen van Jan Roodzand


Jan Roodzand voorzitter commissie Marktontwikkeling GeoBusiness NL

15-03-13

Jan Roodzand heeft positief geregeerd op de vraag vanuit GeoBusiness Nederland om de commissie Marktontwikkeling voor te zitten. Het bettreft het opstarten van een commissie binnen GeoBusiness Nederland die op een creatieve wijze naar kansen in nieuwe markten voor de geo-branche wil zoeken. Basis idee daarbij is het verbinden van het geo-netwerk met andere bedrijfsnetwerken in relevante markten. Op die manier de individuele bedrijven binnen GBN de kans bieden voor hen opportune partnerschappen te sluiten.


Website Net4s in de lucht

08-10-12

Met de officiele start van Net4s is ook de nieuwe website beschikbaar. Hier zijn de visie, de benadering en de bijbehorende diensten uitgewerkt.

Zie www.net4s.nl


tags:

Start Net4s

10-07-12

Jan Roodzand start met Cas Disse en Dimitry Dekker een nieuwe organisatie onder de naam Net4s (spreek uit net-force).

Net4s gaat ondersteunende diensten leveren aan  organisatie die omvangrijke en vaak complexe infrastructuren beheren.  Deze diensten richten zich op de actuele, en structurele behoefte aan kwalitatief adequate en betrouwbare data over de te beheren assets. Hierdoor stelt Net4s de organisaties in staat hun bedrijfsprocessen te optimaliseren en te voldoen aan compliancy eisen. Dat doet Net4s op basis van ruime ervaring en met een bewezen praktische aanpak. Drijfveer in de benadering is de wens  (het management van) de opdrachtgevers te ontzorgen. Net4s profileert deze diensten als “Asset Data Quality Services”.

Lees verder onder participaties en Net4s pagina


tags: