Jan Roodzand voorzitter commissie Marktontwikkeling GeoBusiness NL

15-03-13

Jan Roodzand heeft positief geregeerd op de vraag vanuit GeoBusiness Nederland om de commissie Marktontwikkeling voor te zitten. Het bettreft het opstarten van een commissie binnen GeoBusiness Nederland die op een creatieve wijze naar kansen in nieuwe markten voor de geo-branche wil zoeken. Basis idee daarbij is het verbinden van het geo-netwerk met andere bedrijfsnetwerken in relevante markten. Op die manier de individuele bedrijven binnen GBN de kans bieden voor hen opportune partnerschappen te sluiten.