Publicaties

Jan Roodzand schrijft artikelen voor GIS Magazine.

Tot op heden zijn de volgende artikelen verschenen:

[22] GIS Magazine 2015-2  Benutten externe geo data daas (4)

Het laatste artikel gaat concreet in op het beschikbaar stellen van externe geo-data aan eindgebruikers. Specifiek wordt de samenwerking tussen Net4s en Geodan om samen een DAAS (Data as a Service) model neer te zetten.

 

 

 

[21] GIS Magazine 2015-1 Benutten externe geo data (3)

Het derde artikel in de reeks over externe data handelt over de praktische ondersteuning die in het proces om data open aan te bieden een rol speelt. Daarbij wordt ook aangegeven waarom Ruimteschepper open data als een belangrijk speerpunt van hun activiteiten heeft gemaakt.

 

 

[20] GIS Magazine 2014-8 Benutten open geo data (2)

Het tweede artikel gaat in op de aspecten die bij bronhouders een rol spelen om data als open data beschikbaar te stellen.

 

 

 

 

[19] GIS Magazine 2014-7  Benutten open geo data (1)

Dit eerste artikel van een serie die ingaat op de kansen die het toepassen van de beschikbare externe open geo data biedt, en de aandachtspunten die daarbij van belang zijn om te kennen. Dit eerste artikel gaat vooral in op de meerwaarde van het benutten van deze data en hoe deze in het algemeen een positieve business case opleveren.

 

 

[18] GIS Magazine 2014-6  GIS in grootschalige infra nieuwbouw projecten (2)

In dit artikel wordt de inzet van GIS in grootschalige nieuwbouwprojecten verder toegelicht met de nadruk op het belang van het hanteren van een goede structuur zowel in data als werkprocessen.

 

 

 

[17] GIS Magazine 2014-4 GIS in grootschalige infra nieuwbouw projecten

In dit artikel wordt het belang en de rol van GIS in de voorbereiding van grootschalige nieuwbouwprojecten toegelicht. Nieuwe infrastructuur aanleggen in een al overvol gebied vraagt veel informatie en een goed (ruimtelijk) inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden.

 

 

[16] GIS Magazine 2014-3  GIS en Datakwaliteit (3 van 3)

In dit laatste artikel van het drieluik over GIS en datakwaliteit, staat het concretiseren van datakwaliteit centraal. Wanneer heeft data de juiste kwaliteit, hoe definiëren we het kwaliteitsdoel?

 

 

 

 

[15] GIS Magazine 2014-2  GIS en Datakwaliteit (2 van 3)

In dit artikel wordt de beperkte aandacht voor datakwaliteit, zeker in verhouding tot de aandacht die de inrichting van organisaties of de informatiesystemen krijgen. Tevens kijkt het naar de definitie van een kwaliteitsdoelen.

 

 

 

[14] GIS Magazine 2013-8  GIS en Datakwaliteit (1 van 3)

Dit artikel opent een drieluik waarin datakwaliteit centraal staat, en het belang daarvan voor het managen van (complexe) infrastructuren. Dit artikel gaat in op de rol die GIS binnen het realiseren en bewaken van de benodigde datakwaliteit kan spelen.  Het drieluik beschrijft tevens de visie en activiteiten die we vanuit Net4s dagelijks in de praktijk brengen.

 

[13] GIS Magazine 2013-7  GIS-kennis vermenigvuldigen

Dit artikel beschrijft het belang van het delen van kennis, onder de slogan kenis delen vermenigvuldigt kennis.  Kern van het verhaal vormen de positieve ervaringen die binnen Ruimteschepper zijn opgedaan met de Kenniskring.

 

 

 

[12] GIS Magazine 2013-6 GIS en Europese aanbestedingen

Het artikel beschrijft aspecten van Europese aanbestedingen, een traject waar grotere GIS projecten vaak niet aan ontkomen. In de afsluiting van het artikel is een interessante nieuwe ontwikkeling geschetst waarin het samenspel tussen vragende organisaties en aanbieders weer “ouderwets” interactief is.

 

 

[11] GIS Magazine 2013-4 De gemeentelijke Decentralisatie uitdaging

Een artikel dat is geschreven naar aanleiding van een initiatief van Geonovum, TNO en GeoBusiness Nederland om gemeenten de mogelijkheden van GIS aan te reiken als informatiemiddel om de uitdaging van de decentralisatie (meer doen met minder mensen en minder geld) aan te kunnen gaan.

 

 

[10] GIS Magazine 2013-3 Gis programma management

Een artikel dat de vraag behandeld in hoeverre een programma/projectleider van een GIS traject ook inhoudelijke GIS kennis zou moeten hebben. Of anders gezegd is de rol van adviseur met die van programma manager te combineren?

 

 

 

[ 9] GIS Magazine 2013-1 Gis gebruikers (Raadplegen &Analyse) 2 van 2

Dit artikel gaat verder on op de verschillende gebruikers van GIS en hoe recente ontwikkelingen deze groep spectaculair hebben doen groeien en GIS tot gemeengoed gemaakt hebben.

 

 

 

 

[ 8] GIS Magazine 2012-8 Gis gebruikers (Beheerders)  1 van 2

Dit artikel schetst wat de ontwikkeling van tekenplank naar GIS voor de tekenaar/GIS gebruikers betekent. In dit eerste van twee artikelen aandacht voor de geo-registratie omgeving en landmeters.

 

 

 

[ 7] GIS Magazine 2012-7  GIS binnen infrastructuren

Dit artikel geeft een schets van de verschillende GIS omgevingen die binnen infrabeheer ingezet worden.

 

 

 

 

[ 6] GIS Magazine 2012-6 Beheer(der) van infrastructuren

Eerste artikel dat zich richt op belang van goede asset data binnen het beheer van infrastructuren. Vanuit een historisch perspectief worden handvatten aangereikt voor datakwaliteit verbetertrajecten. Het artikel is daarmee ook een eerste introductie van de nieuwe activiteiten binnen Net4s.

 

 

[ 5] GIS Magazine 2012-5  Belang communicatie in project (2 van 2)

Tweede van 2 artikelen met aandacht voor het belang van communicatie binnen een (ICT) project. Dit atikel gaat in op de rol van communicatie tijdens de realisatie, de implementatie en het gebuik van GIS/toepassingen.

 

 

[ 4] GIS Magazine 2012-4  Belang communicatie in project (1 van2)

Eerste van 2 artikelen met aandacht voor het belangvan communicatie binnen een (ICT) project. Vanaf het ontstaan van een idee/business behoefte tot en met het implementeren en het operationeel ondersteunen ervan.

 

 

 

[ 3] GIS Magazine 2012-3  Over open data en datakwaliteit

Open data heeft een positeve invloed op het breed delen van informatie, zowel binnen een organisatie, als met gebruikers daarbuiten. Dit stelt evenwel hoge(re) eisen aan de kwaliteit van deze data!

 

 

 

[ 2] GIS Magazine 2012-2  Over business, inkoop en leveranciers

Het veranderend geo-werkveld waar de rol van inkoop een steeds belangrijker factor is met bijbehorende voordelen maar zeker ook met de nodige aandachtspunten.

 

 

 

 

[ 1] GIS Magazine 2012 -1  De zin en onzin van een business case

Een toelichting op het belang van een business cases en de valkuilen in het  traject om deze op te stellen.